Индекс на родова еднаквост 2021: КОВИД-19 предизвика „големи загуби“ за родовата еднаквост во Европа

Индексот за родова еднаквост 2021 објавен на 28 октомври предупредува дека пандемијата се заканува на „ниските придобивки“ направени во Европа кон родовата еднаквост.

„Низ Европа има подобрување во однос на родовата еднаквост. Но, се појавуваат големи загуби како резултат на пандемијата КОВИД-19“, изјави Карлиен Шеле, директорка на Европскиот институт за родова еднаквост (EIGE).

EIGE го следи напредокот на родовата еднаквост низ Европската унија од 2013 година, мерејќи го напредокот преку шест основни домени: работа, пари, знаење, време, моќ и здравје. Секоја земја добива оценка од 0 до 100 на секој домен.

Резултатите од оваа година беа далеку од утешни: ЕУ освои 68 поени од 100 во овогодинешниот Индекс – „микроскопско зголемување од само 0,6 поени од минатогодишното издание“, рече EIGE.

Како КОВИД-19 влијаеше на родовата еднаквост?

Во извештајот се забележува дека жените биле презастапени меѓу основните работници за време на пандемијата, а со тоа и повеќе изложени на инфекција. Мажите, пак, имаа поголема веројатност да бидат хоспитализирани доколку се заразат со вирусот.

Пандемијата, исто така, влијаеше на родовите нееднаквости во домот, при што жените го носат товарот на неплатената работа, особено работата во домот во периодите на карантини.

Експертите, исто така, забележаа зголемување на семејното насилство за време на пандемијата.

„Кохабитацијата предизвикана од заклучувањата и економската и работната нестабилност се сметаат за стресни фактори поврзани со зголемувањето на насилството од интимниот партнер“, се наведува во извештајот, цитирајќи претходни студии.

Економските последици од пандемијата исто така „траат подолго за жените“, рече Шеле.

„Нашите наоди на индексот можат да им помогнат на европските лидери да се справат со различните ефекти на пандемијата врз жените и мажите и да го ублажат нееднаквото краткорочно и долгорочно влијание“, инсистираше директорот на EIGE.Новиот извештај ги истакна големите разлики меѓу земјите на ЕУ на патот кон родовата еднаквост.

Шведска и Данска ги задржаа највисоките позиции на индексот за родова еднаквост во Европа, со 83,9 и 77,8 поени. Вкупно 17 земји се под просекот на ЕУ. На дното на скалата се Полска, Словачка, Романија, Унгарија и Грција.

 

Source Euro News