Климатски промени: Сегашната океанска клима може комплетно да се промени до 2100 година

Флората и фауната во океаните ќе биде принудена да се „прилагоди или умре“ доколку концентрацијата на јаглерод диоксид продолжи да расте.

Ако брзината со која испуштаме јаглерод не се промени, истражувачите за животна средина сугерираат дека околу 95% од климата во океанските подрачја може да се промени целосно до 2100 година, создавајќи лоши услови за некои морски видови кои можат да се соочат со две опции: да се прилагодат или да умрат.

Климата на површината на океанот се состои од комбинација на температура на водата, киселост и концентрација на арагонит, минерал што го користат морските суштества како коралите.

Студијата која беше објавена во четвртокот во Scientific Reports, исто така откри дека во следните 80 години – врз основа на сегашната траекторија на емисии на јаглерод – над 80% од површината на океанот може да биде опфатени со нова, висока температура и променета клима.

Вакви нови клими на површината на океанот никогаш порано не постоеле на Земјата.

И климата што исчезнува, како и новите кои најверојатно ќе се појават во близина на екваторот и под-Антарктичките региони, според студијата-им се закануваат на животните кои живеат во овие предели.

„Ако живите суштества се целосно прилагодени на условите во кои живеат, и тие услови почнуваат да исчезнуваат“, вели Кети Лотерхос, вонреден професор по морски науки и еколошки науки на Универзитетот Североисток, „тие нема да можат да мигрираат каде што ќе најдат погодни климатски услови.“

Лотерхос, заедно со повеќе истражувачи се обидоа да разберат како климата се променила од 1800 година до денес и да проектираат како се очекува промените да флуктуираат во 2100 година. За да се донесат заклучоци, тимот моделираше клима на површината на океанот во времетраење од 300 години.

Тие ги спроведоа своите модели според две сценарија за репрезентативни патеки за концентрација, кои се користат од Меѓувладиниот панел за климатски промени и се однесуваат на хипотетички траектории на климатските промени зависни од атмосферските концентрации на стакленички гасови.

Прво, имаме соодветно именувано сценарио „деловно како и обично“, што претставува висок RCP од 8,5. Другиот, RCP 4.5, е пооптимистичка ситуација, но онаа што ќе бара активни мерки за намалување на емисиите на јаглерод генерирани од човекот.

Ако процентот на емисии на јаглерод продолжи да се зголемува со исто темпо, студијата покажа дека 82% од површината на океанот може да има нова клима до 2100 година. Тоа е лоша вест за целата флора и фауна во океанските површини.

„Ако можеме да спроведеме мерки за ублажување“, рече Лотерхос, „тоа може драстично да го намали пропорцијата на површината на океанот за која беше проектирано дека ќе доживее нови услови“.

Source cnet