Новите извештаи покажуваат зголемена дискриминација и напади врз ЛГБТИ луѓето во Полска и Европа како целина

Извештајот за мисијата за утврдување на фактите во Полска во ноември минатата година привлекува внимание со зголемените напади и дискриминација врз ЛГБТИ луѓето во земјата, фокусирајќи се на градовите, провинциите и регионите кои донесуваат семејни повелби и резолуции против таканаречената „ЛГБТ идеологија“ . Уште еден, поопшт извештај за „Улогата и одговорностите на локалните и регионалните власти во заштитата на ЛГБТИ лицата“ го осудува „назадувањето“ забележано во земјите-членки на Советот на Европа во однос на правата на ЛГБТИ лицата.

И двата документи беа презентирани денес на Комитетот за тековни работи на Конгресот на локалните и регионалните власти на Советот на Европа од страна на ко-известувачите Ендру Боф, Велика Британија, RCE и Јооми Ренструм, Шведска.

Осврнувајќи се на анти-ЛГБТИ иницијативите од полските градови, провинции и региони, Ендру Боф изјави:  „Овие градови и региони сочинуваат една третина од цела Полска, така што влијанието врз ЛГБТИ луѓето не е занемарливо.“

Тој истакна дека семејните декларации и повелби се штетни за правата, безбедноста и благосостојбата на ЛГБТИ луѓето во Полска и спротивно на клучната улога што територијалните власти треба да ја имаат во одбраната на правата на граѓаните и унапредувањето на дијалогот и социјалната кохезија. Сепак, беше потенцирано дека некои градови ги повлекоа декларациите што ги потпишаа, а други ги откажаа повелбите. “Ова не е статична ситуација. Мислењата можат да варираат и да се развиваат”, истакна тој. Врз основа на извештајот за утврдување на фактите, барањето ќе биде доставено до Конгресот пред летото, со која ќе се повикуваат полските локални и регионални власти да ги повлечат своите декларации и семејни повелби и да развиваат што ќе ги заштити правата на ранливите групи.

Во меѓувреме, посебниот извештај ширум Европа за заштита на ЛГБТИ луѓето во контекст на зголемувањето на анти-ЛГБТИ говорот на омраза и дискриминацијата го нагласува зголеменото оспорување на нивните права, признавање и идентитет. Во извештијот е потенцирано дека овој негативен тренд влијаеше на животот на ЛГБТИ луѓето, обрнувајќи особено внимание на здравјето и благосостојбата на ЛГБТИ младите. Извештајот, исто така, претставува добри практики во промовирање и одбрана на правата на ЛГБТИ луѓето низ цела Европа. Препораките и решенијата засновани врз овој извештај ќе бидат презентирани и усвоени од страна на Конгресот пред летниот период.

Source Council of Europe