УНЕСКО: Највисокиот процент на жени-истражувачи е во Македонија

Еднаквост во научните области: процентот на жени-истражувачи варира ширум светот

И покрај напорите да се постигне поголема родова еднаквост, жените сè уште се недоволно застапени во науките. Според УНЕСКО, скоро 30 проценти од истражувачите ширум светот во 2016 година биле жени. Според ова, најмал број на жени научници има во Јужна и Западна Азија (19 проценти), како и во Источна Азија и Пацификот (24 проценти). Приближно паритет преовладува во науките во Централна Азија (48 проценти) и Латинска Америка (45 проценти). Процентот на жени во европската наука е нешто повисок од просекот со 33 проценти во Западна Европа и 39 проценти во Централна и Источна Европа.

Во споредба со останатите европски држави, Германија е на четвртото место од дното со скоро 28 проценти од резултатот, пред Франција, Чешка и Холандија. Според УНЕСКО, најголемиот број на жени истражувачи се наоѓаат во Северна Македонија, Летонија и Литванија, со околу 52 проценти, по што следат Србија, Бугарија и Молдавија, со 49 до 50 проценти од жените.

Во својот последен лист со податоци под наслов Жените во науката од 2019 година, УНЕСКО забележува дека и покрај зголемената побарувачка за прекугранична споредлива статистика, достапни се само ограничени национални податоци. Државите собираат податоци во најголем дел за поединецот, делумно како еквиваленти со полно работно време. Во некои земји се проценува процентот на жени, додека други не собираат никакви податоци. Затоа, ова истражување ги сумира најновите податоци со кои институциите располагаат, споредувајќи ги со процентите од различни години.

 

Source UNESCO