Browsing Tag

женска гимнастика

Од „пионерски“ спорт за жени, до засенет спорт поради културата на злоупотреба. Што се случи со…

Како дојде до ова? Поранешната меѓународна гимнастичарка и историчарка на спортот, Џорџа Цервин, вели дека навлегувањето до корените на гимнастиката ги открива почетоците на темниот облак што го следел спортот. Во 1933 година,…