Browsing Tag

здравство

Честички од загадениот воздухот кај младите луѓе можат да допринесат до појава на Алцхајмерова…

Мали честички од загадениот воздухот се откриени во мозочното стебло  на младите и се блиску поврзани со молекуларно оштетување поврзано со Алцхајмерова и Паркинсонова болест. Доколку неодамнешното откритие е потврдено со идно истражување,…

Борбата со ракот за време на пандемија

Од самиот почеток на пандемијата, настана прекин на вршењето на многубројни интервентни и дијагностички процедури кои редовно се вршат во здравствените институции. Лицата кои боледуваат од малигни заболувања се припадници на една од…

Sfidat e autizmit

Autizmi është çrregullim neurobiologjik kompleks e shumëplanësh i zhvillimit të njeriut, pjesë e çrregullimeve të spektrit autik. Është diagnozë aq e gjerë sa në të mund të përfshihen individë të vleresuar me koeficientë inteligjence të…