Browsing Tag

морски живот

Климатски промени: Сегашната океанска клима може комплетно да се промени до 2100 година

Флората и фауната во океаните ќе биде принудена да се „прилагоди или умре“ доколку концентрацијата на јаглерод диоксид продолжи да расте. Ако брзината со која испуштаме јаглерод не се промени, истражувачите за животна средина сугерираат…