Browsing Tag

wastemanagement

Помалку од третина од населението е свесно дека трошењето храна придонесува за климатските промени

https://www.youtube.com/watch?v=gdugO7a3aX4&feature=emb_title&ab_channel=WastingFood%3AIt%27sOutOfDate Додека 81% од луѓето во Велика Британија се загрижени за климатските промени, помалку од 30% можат да ја видат јасната врска…