Browsing Tag

world health organization

Нови податоци од СЗО/Европа ја покажуваат врската помеѓу родот и болестите

Мажите и жените имаат различни биолошки и бихејвиорални фактори на ризик за заразување со незаразни болести (НКБ), што е прикажано од новата серија извештаи на СЗО објавени денес. Извештаите ги анализираат специфичните родови податоци за…