Бјорн Берг ја отвори конференцијата за родова еднаквост во Кипар

„Европската конвенција за човекови права им дава на жените права и заштита што ниту една друга алатка за надворешна политика досега не ги постигнала – и ниту еден друг континент не ги постигнал“, истакна заменик генералниот секретар при отворањето на конференцијата „Улогата на надворешната политика во унапредувањето на родовата еднаквост: Решавање на предизвиците, одбивањата и пречките со кои се соочуваат жените“, во организација на кипарското Министерство за надворешни работи во партнерство со Советот на Европа.

Настанот, отворен заедно со кипарскиот министер за надворешни работи Никос Христодулидес и претседателката на Претставничкиот дом на Кипар, Анита Деметриу, ја прослави и 60-годишнината на вклучувањето на Кипар во Советот на Европа.

Покрај тоа, Бјорн Берг го истакна широкиот опсег на мултилатерални активности што ги врши Советот на Европа за унапредување на родовата еднаквост: „Истанбулската конвенција“ за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство, првата декларација за повреда на женски генитални органи на Комитетот на министри во 2017 година, правото на жената на еднаква плата, содржано во Социјалната повелба, Стратегијата за родова еднаквост за спречување и борба против родовиот стереотип, и препораката усвоена од земјите-членки што ја обезбедува првата меѓународна дефиниција за сексизмот.

„Стратегијата за родова еднаквост вклучува и фокус на еднаков пристап до правдата, вклучување на родовите аспекти во политичките одлуки и мерки за заштита на правата на жените и девојчињата мигранти, бегалци и баратели на азил“, дополни заменик генералниот секретар.

Source CoE