Европска унија одлучи да ги забрани новите возила на фосилни горива најдоцна до 2035 година

Европската унија започнува со изготвување на законски решенија во рамки на климатскиот пакет Fit for 55, а Советот на ЕУ и Европскиот парламент ги официјализираа своите преговарачки позиции. Ќе се обидат да најдат заеднички јазик на патот кон намалување на емисиите за најмалку 55 проценти. И двете институции се обврзаа да забранат продажба на нови автомобили и комбиња на фосилни горива најдоцна до 2035 година.

Министрите за животна средина, кои ги претставуваат земјите-членки во Советот на ЕУ, усвоија заеднички став за промена на системот за тргување со емисии (EU ETS), воведување на Фонд за социјална клима – SCF и наметнување построги стандарди за емисиите на CO2 за автомобили и комбиња. Целта на оваа мерка е ублажување на климатските промени. Тоа значи дека преговорите со Европскиот парламент за климатскиот законодавен пакет сега може да започнат.

Што се однесува до ЕУ ЕТС, министрите одлучија да ја поддржат амбицијата на Европската унија за намалување на емисиите во секторите опфатени со тој механизам за најмалку 61% до 2030 година. Европскиот парламент ги постави целите до 2030 година, откако пратениците не успеаја да се договорат за повисоко ниво.

Советот гласаше дека водниот транспорт треба да биде вклучен во ЕУ ЕТС, но со некои исклучоци, на пример за траекти на линии до острови со помалку од 200.000 жители.

Идејата е да се воведе EU ETS 2 за употреба на фосилни горива во згради и сообраќај во 2027 година, односно една година подоцна отколку што предложи Комисијата. Дополнително, земјите-членки би можеле да ги ослободат добавувачите на гориво до 2030 година доколку веќе плаќаат данок на јаглерод на национално ниво еднаков или поголем од пазарната цена.

ЕТС делот треба да го вклучи таканаречениот Механизам за прекугранично прилагодување на јаглеродот или CBAM. Планот е постепено укинување на дозволите за бесплатен јаглерод за енергетски интензивните индустрии во ЕУ, додека полека се воведуваат и зголемуваат царините за јаглерод за увоз на електрична енергија, челик и цемент.

Сите овие идни и изменети регулативи и закони се дел од климатскиот пакет Fit or 55, чија цел е намалување на емисиите на стакленички гасови за најмалку 55 проценти до крајот на деценијата.

Европскиот парламент утврди дека бесплатните сертификати треба постепено да се укинуваат од 2027 до 2032 година, а Советот на ЕУ зазеде став дека оваа процедура треба да се спроведува од 2026 до 2035 година.