Меѓународен ден на лицата со посебни потреби

Трети декември е Меѓународен ден на лицата со попреченост, а темата оваа година е  „Лидерство и учество на лицата со попреченост кон инклузивен, достапен и одржлив свет пост-КОВИД-19“.

Повеќе од 1 милијарда луѓе доживуваат инвалидитет, а оваа бројка се предвидува да расте, делумно поради стареењето на населението и зголемувањето на преваленцата на незаразните болести. И покрај ова, неколку земји имаат соодветни механизми за целосно да одговорат на здравствените приоритети и барања на лицата со попреченост.

Додека попреченоста е во корелација со неповолна положба, не сите лица со попреченост се подеднакво обесправени. Најмногу зависи од контекстот во кој живеат, и дали имаат еднаков пристап до здравството, образованието и вработувањето, меѓу другото.

Како што владите и меѓународната заедница продолжуваат да се борат со пандемијата со КОВИД-19, од суштинско значење е вклучувањето на попреченоста да биде централно за планирањето, развојот и донесувањето одлуки на здравствениот систем. Силните, ефективни здравствени системи поддржуваат стабилно управување со здравствени итни случаи.

СЗО е посветена да ги поддржи земјите-членки и развојните партнери да ја исполнат својата заложба да не оставаат никого зад себе, со решавање на вклучувањето на попреченоста во здравствениот сектор, вклучително и како дел од нашите напори да ставиме крај на пандемијата КОВИД-19.

Source WHO