СЗО: Иднината што ја очекуваме – здравствена заштита и родова еднаквост

Светската здравствена организација (СЗО), Специјалната програма на Обединетите нации и Меѓународниот институт за глобално здравје на Универзитетот на Обединетите нации (UNU-IIGH) во партнерство со британското стручно списание (BMJ), денес објавија посебна серија на трудови за „Здравјето на жените и родовата нееднаквост“.

Научните трудови се посветени на колективниот напредок кон имплементацијата на Декларацијата од Пекинг и Платформата за акција за жените од 1995 година во реалност за сите жени и девојчиња насекаде, во целата нивна разновидност. Ќе бидат претставени и на завршниот состанок на Generation Equality Forum, најголемиот глобален феминистички собир во повеќе од 25 години. Објавени се 13 статии, напишани од 40 автори кои работат заедно во институции од 15 земји, во различни фази од нивната кариера.

Преку анализирање на минатите успеси и стратегиите засновани на докази за унапредување на здравјето на жените и родовата еднаквост, трудовите се фокусираат на разоткривање на идните опасности кои ќе влијаат врз животите на жените на глобално ниво, како КОВИД-19, што ги влоши постојните нееднаквости, и поголемите неповолни економски влијанија предизвикани од зголеменото неплатено згрижување и од фактот дека жените работат во понесигурни, ниско платени и неформални работни места.

Преку меѓугенерациски дијалози помеѓу фем-активисти, истражувачи, здравствени професионалци и креатори на политики, подкастот создава информиран и инспиративен простор за истражување на напредокот во неколку области на здравјето на жените, но исто така и пробува да разоткрие зошто сè уште ниту една земја во светот не може да тврди дека постигнала родова еднаквост .

„Националните влади и глобалната заедница треба подобро заедно да ги поддржат и овозможат жените и девојките да уживаат во своето здравје и да ги исполнуваат своите права. Оваа серија BMJ за здравјето на жените и половите нееднаквости нè води на моќно патување: од разбирање на бариерите, до споделување на ефективни начини на промена и инспиративни можности за иднината “, рече Јан Аскјув, директор на Одделот за сексуална организација на Светската здравствена организација (СЗО) и репродуктивно здравје и истражување, вклучувајќи ја и Специјалната програма на Обединетите нации HRP.

Комплетната збирка на научните трудови, заедно со подкастите, е итно потсетување дека здравјето, благосостојбата и потребите на половина од светската популација не можат да се третираат како неалармантна состојба. Како што е наведено во Агендата за одржлив развој во 2030 година, целите на здравјето и родовата еднаквост на жените и девојчињата не се недостижни. Ние знаеме како да ги постигнеме, а идните генерации не заслужуваат ништо помалку.

Source WHO