25 минути: Буџетската транспарентност на институциите не е јака страна на оваа влада

Буџетската транспарентност на институциите не е јака страна на оваа влада. Иако институциите со закон се обврзани да ги објават своите годишни сметки, буџети и финансиски извештаи, многу мал број од институциите јавно на своите веб страници ги објавуваат податоците за тоа колку е трошено, што се планира да се троши но и колку се заштедило при едногодишната работа.

Зошто се кријат непродуктивните трошења на институциите, кои се најнетранспарентните државни органи во однос на нивните буџети, но и зошто оваа работа со која ја намалува корупцијата не се практикува од самата држава се дилемите кои актуелни во јавноста.

Гости во 25 минути се Слаѓана Тасева, претседателка на Транспаренси интернешнл, Бојан Кордалов комуниколог, Гоце Трпковски, новинар, Призма, и Александар Ивановски од Европска Комисија, Брисел.