Ide li Hrvatska put Poljske u pogledu reproduktivnih prava?

Od 1991. godine, kada se Jugoslavija raspala i Hrvatska postala neovisna država, konzervativni elementi u zemlji pokušavaju srušiti liberalni zakon o pobačaju uveden u komunističko doba. Ovaj zakon iz 1978. godine omogućava hrvatskim ženama pobačaj do 10. tjedna trudnoće bez potrebe davanja razloga ili ispunjavanja dodatnih uvjeta. To je teorija. Međutim, u praksi je provedba zakona bila pomalo nezgodna, jer je izmijenjen i dopunjen 2003. godine kako bi se liječnicima dalo pravo odbiti operaciju zbog savjesti.

Sanja Kovačević iz organizacije Platforma za reproduktivnu pravdu priznaje da hrvatske aktivistice za ženska prava nisu na vrijeme uvidjele opasnosti ovog amandmana i nisu poduzele odgovarajuće mjere. Kaže da su tek kada je konzervativna Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) ponovno došla na vlast shvatili da bi promjena zakona mogla biti problematična. “Postoji određena klika u medicinskim krugovima i udrugama koja surađuje s konzervativnim organizacijama u zemlji”, kaže ona.

‘Ginekološko nasilje’ nad ženama

Sve veći broj Hrvatica sada putuje u susjednu Sloveniju na pobačaj. Lijevo-liberalni aktivisti nesumnjivo su da su za to krivi moćna Katolička crkva i vladajući HDZ. Pobačaj je u Hrvatskoj sve više stigmatiziran, kaže Kovačević, dok se sloboda žena da same donose odluke o svom tijelu sve više dovodi u pitanje.

Kovačević kaže da je vjeronauku veći prioritet od spolnog odgoja u Hrvatskoj. Ima grube riječi za ono što se događa u njezinoj zemlji: “Žene se suočavaju s nekom vrstom ginekološkog nasilja.” Prema njezinim riječima, kad žene odu u lokalnu bolnicu i kažu da žele pobačaj, odvraćaju ih i često moraju trpjeti uvrede i moralna predavanja da bi se digle.

Refinery29

Nećemo natrag na ilegalan pobačaj!

Konzervativci u Hrvatskoj pokušali su srušiti zakon iz 1978. na Ustavnom sudu. No 2017. godine sud je odbacio njihov slučaj i presudio da je postojeći zakon ustavno valjan. Međutim, istodobno je vlada imala zadatak izmijeniti stari zakon i uvesti preventivne mjere tako da abortus ostane iznimka i ne postane pravilo. Ovaj je zadatak trebao biti završen do 2019. godine, ali do danas nije učinjeno ništa.

Aktivistice za ženska prava u Hrvatskoj računaju s teškom borbom protiv novog zakona, ali sigurne su da će pobijediti. Kovačević kaže da, iako Hrvatska ima sličnosti s Poljskom u tome što Katolička crkva također tamo igra veliku ulogu, ona ne vjeruje da će krenuti poljskim putem. Ona i njezini kolege aktivisti smatraju da je njihov cilj ojačan presudom Ustavnog suda iz 2017. godine: da pravo na pobačaj vrijedi prema ustavu.

Source DW