Istražujući mogućnosti za postizanje Nexus vode-hrane-energije ekosistemi na zapadnom Balkanu

Integrirano upravljanje vodama, energijom i zemljišnim resursima, istovremeno štiteći ekosustave, i dalje predstavlja značajan izazov na zapadnom Balkanu, iako zemlje dijele sektorske i međusektorske planove (npr. okolišu vode, energetskoj tranziciji, gospodarenju otpadom, povezivanju, mobilnost).

Pristup Nexus Voda-Hrana-Energija-Ekosistemi nudi rješenja koja mogu pomiriti potencijalno sukobljene interese jer se natječu za iste oskudne resurse, istovremeno hvatajući postojeće mogućnosti i istražujući nove. Kada se uspješno primijene, rješenja Nexus mogu dovesti do povećanja sigurnosti vode, energije i hrane, uz očuvanje ekosustava i njihovih funkcija, što je također važno u prekograničnim riječnim slivovima, kaže se u izvještaju Global Water Partnership – Mediterana.

O nizu međusektorskih rješenja, od infrastrukture do integriranih okvira strateškog planiranja, za rješavanje kompromisa u upravljanju resursima, razgovaralo se na sastanku “Nexus rješenja i ulaganja na zapadnom Balkanu”, u suorganizaciji UNECE-a, Global Water Partnership Mediterranean (GWP- Med) i Europske investicijske banke (EIB). Nekih 50 sudionika analiziralo je uvjete za utjecajna ulaganja u Nexus i istraživalo participativnu identifikaciju konkretnih primjena Nexusa u slivovima Drina i Drine. Prema izvještaju „Rješenja i ulaganja u vodu -hrana-hrana-energija-ekosustavi: sinteza iskustava u prekograničnim bazenima ”koju je UNECE predstavio na otvaranju, prekogranična suradnja zauzima vrlo visoko mjesto kao faktor uspjeha u provedbi rješenja Nexus, zajedno sa zajedničkim podacima i informacijama, povećana svijest o mogućnosti i koristi za međusektorske, prekogranične kompromise, kompromise i sinergije te inovativne infr pravila djelovanja astrukture.

Činjenica da zemlje zapadnog Balkana dijele sektorske, kao i međusektorske agende (npr. O vodnom okolišu, energetskoj tranziciji, gospodarenju otpadom, povezanosti, mobilnosti) pruža izvrsnu priliku za iskorištavanje sinergije između sektora na regionalnoj razini. Te napore treba povećati kako bi se riješili problemi na čitavom području poput dekarbonizacije i degradacije okoliša.

Projekt SEE Nexus („Promicanje održivog upravljanja prirodnim resursima u jugoistočnoj Europi, primjenom Nexus pristupa“) financira Austrijska razvojna agencija (ADA), a provodi ga Global Water Partnership-Mediterranean (GWP-Med ) u partnerstvu s Europskom ekonomskom komisijom Ujedinjenih naroda (UNECE).

Source Balkan Green Energy News