Klimatske promjene jačaju oceanske valove, prijeteći da erodiraju mnoge obale

Porast razine mora nije jedini način na koji će klimatske promjene devastirati obalu. Naše danas objavljeno istraživanje otkrilo je da to također čini valove snažnijima, posebno na južnoj hemisferi.

Nacrtali smo putanju ovih jačih valova i pronašli obale Južne Australije i Zapadne Australije, Tihog okeana i Karipskih otoka, Istočne Indonezije i Japana, a Južna Afrika već doživljava snažnije valove zbog globalnog zatopljenja.

To će složiti učinke porasta razine mora, dovodeći niske otočne države na Tihom okeanu – kao što su Tuvalu, Kiribati i Marshallovi otoci – u daljnju opasnost i mijenjajući način upravljanja obalnim područjima širom svijeta. Ali još nije kasno zaustaviti najgore učinke – odnosno ako drastično i hitno smanjimo emisije stakleničkih plinova.

Od 1970-ih ocean je apsorbirao više od 90% topline koju je stekao planet. To ima niz utjecaja, uključujući duže i češće morske vrućine, izbjeljivanje koralja i pružanje izvora energije za snažnije oluje.

Ali naš fokus bio je na tome kako oceani koji zagrijavaju pojačavaju snagu valova. Pregledali smo valne uvjete u posljednjih 35 godina i otkrili da se globalna valovna snaga povećala od najmanje 1980-ih, uglavnom koncentrirana na južnoj hemisferi, jer se u oceane pumpa više energije u obliku topline.

A energičniji ocean znači veće visine valova i erozivniji energetski potencijal za obale u nekim dijelovima svijeta nego prije.

Oceanski valovi milionima godina oblikovali su Zemljinu obalu. Dakle, sve male, trajne promjene u valovima mogu imati dugoročne posljedice za obalne ekosustave i ljude koji se na njih oslanjaju.

Na primjer, mangrove i slane močvare posebno su osjetljive na povećanje energije valova u kombinaciji s porastom razine mora.

Da bi pobjegli, mangrove i močvare prirodno migriraju na više tlo. Ali kad se ti ekosustavi vrate u urbana područja, nemaju kamo otići i izumrijeti. Taj je postupak poznat pod nazivom “obalno cijeđenje”.

Ti ekosustavi često pružaju prirodni zaštitni sloj za mahanje napada za nizinska obalna područja. Dakle, bez ovih rubnih ekosustava, obalne će zajednice iza njih biti izložene većoj valovnoj energiji i, potencijalno, većoj eroziji.

Oceanski valovi nastaju vjetrovima koji pušu duž oceanske površine. A kad ocean upije toplinu, morska se površina zagrije potičući topli zrak iznad vrha da se digne (to se naziva konvekcijom). To pomaže okretati atmosfersku cirkulaciju i vjetrove.

Drugim riječima, došli smo do kaskade utjecaja: toplije temperature površine mora donose jače vjetrove koji mijenjaju uvjete globalnih oceanskih valova.

Naše istraživanje pokazuje da se u nekim dijelovima svjetskog oceana snaga valova povećava zbog jače energije vjetra i pomicanja zapadnih vjetrova prema polovima. To je najuočljivije u tropskim regijama Atlantskog i Tihog oceana te suptropskim regijama Indijskog oceana.

Ali nisu sve promjene u uvjetima valova uzrokovane zagrijavanjem oceana zbog klimatskih promjena uzrokovanih čovjekom. Na neka područja svjetskih oceana još uvijek više utječe prirodna klimatska varijabilnost – poput El Niño i La Niña – nego dugotrajno zagrijavanje oceana.

Općenito, čini se da su promjene stanja valova prema ekvatoru više potaknute zagrijavanjem oceana zbog klimatskih promjena uzrokovanih čovjekom, dok promjene na valovima prema polovima i dalje imaju veći utjecaj prirodne klimatske varijabilnosti.

Kako bi ovo moglo nagrizati obalu?

Iako je odgovor obalnih linija na klimatske promjene složeno međudjelovanje mnogih procesa, valovi ostaju glavni pokretač promjena duž mnogih otvorenih svjetskih, pješčanih obala.

Pa kako obale mogu reagirati na udare snažnijih valova? Općenito ovisi o tome koliko pijeska ima i kako se točno povećava snaga valova.

Source WeForum