Promovimi i Studimit Themelor mbi Ndërmarrjet Sociale në Maqedoninë e Veriut

Më 22 nëntor 2022, me fillim nga ora 10:00 në hotelin Aleksandar Palace, Shkup, do të mbahet Konferenca në të cilën do të mbahet Studimi themelor për ndërmarrjet sociale në Maqedoninë e Veriut, i zhvilluar në kuadër të projektit “Ndërmarrësia sociale për punësimin e të rinjve”, nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë.

Nëpërmjet studimit themelor për ndërmarrjet sociale në Maqedoninë e Veriut, është bërë hartëzimi i ndërmarrjeve sociale në Maqedoninë e Veriut me fokus të veçantë te të rinjtë. Si produkt plotësues i studimit është regjistri i ndërmarrjeve sociale, i pari i këtij lloji në vendin tonë, i cili synon të sintetizojë informacionin bazë për ndërmarrjet sociale që janë në dispozicion të publikut të gjerë.

Gjatë konferencës do të prezantohet platforma mladipretpriemaci.mk, e cila do të shërbejë si platformë ‘crowdfunding’ për idetë për themelimin e ndërmarrjeve sociale në Maqedoninë e Veriut, por edhe platformë ku mund të mblidhet kapital për të përmirësuar shërbimet/ produktet e ndërmarrjeve sociale të ndërmarrjeve sociale tashmë ekzistuese.

Gjithashtu, në këtë aktivitet do të prezantohen idetë e dhjetë fituesve të granteve përmes projektit “Sipërmarrja sociale për punësimin e të rinjve”, dhe fokusi do të jetë në shërbimet/ produktet e tyre dhe idetë novatore që do të sjellin në tregun e Maqedonisë së Veriut.

Të gjithë të interesuarit mund të lajmërojnë praninë e tyre duke plotësuar këtë formular formë jo më vonë se më datën 5 nëntor 2022. Pas përfundimit të afatit të regjistrimit, formulari do të mbyllet për shkak të numrit të kufizuar të vendeve.

Projekti Sipërmarrja Sociale për Punësimin e të Rinjve i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian po përpiqet të ofrojë mundësi për ngritjen e kapaciteteve për të rinjtë e papunë, duke i udhëhequr përmes një procesi të vetëzhvillimit dhe rritjes në fushën e sipërmarrjes sociale si një mënyrë moderne e vetëpunësimit.