Teksas: Šta bi Ministarstvo pravde trebalo da učini da zaustavi teksaški zakon o abortusu

Zakonodavno telo u Teksasu i pet sudija Vrhovnog suda udružili su snage kako bi uništili prava žena na abortus – zakonodavno telo stvarajući i sudije ostavljajući na mestu sistem privatnih nagrada namenjenih zastrašivanju svih koji bi ženama pomogli da ostvare pravo na izbor. Ali savezna vlada ima – i trebalo bi da koristi – svoja ovlašćenja, uključujući krivično gonjenje, kako bi sprečila sprovođenje zakona i smanjila njegove zastrašujuće efekte.

Naravno, najbolji pristup bi bio da Kongres kodifikuje pravo na abortus u saveznom zakonu, iako demokratama verovatno nedostaju glasovi da se to dogodi – i postoji rizik da bi ovaj konzervativni Vrhovni sud utvrdio da takav statut premašuje ovlašćenja Kongresa pod trgovinskom klauzulom.

Ali kako predsednik Biden poziva na odgovor „cele vlade“ na činjenicu da se hiljadama žena u Teksasu – a nema sumnje uskoro i drugde – uskraćuju njihova ustavna prava, postoje druga rešenja koja već postoje u saveznom zakonu.

Državni tužilac Merrick Garland ima ovlašćenje, prema saveznim zakonima o građanskim pravima, da se zalaže za sve budne osobe koje primenjuju zakon u Teksasu da traže nagrade od pružalaca usluga abortusa ili drugih koji pomažu ženama u abortusu.

Državni tužilac treba da objavi, što je brže moguće, da će koristiti savezni zakon u najvećoj mogućoj meri da odvrati i spreči lovce na glave da primene teksaški zakon. Ako Teksas želi da osnaži privatne nadzornike da zastraše pružaoce pobačaja od pružanja usluga ženama, zašto ne bi naterali lovce na glave da dobro razmisle pre nego što se upuste u to zastrašivanje?

Osim toga, član 241 saveznog krivičnog zakona čini još ozbiljnijim zločinom „dve ili više osoba“ koje pristaju da „ugnjetavaju, prete ili zastrašuju“ bilo koga „u slobodnom ostvarivanju ili uživanju bilo kog prava ili privilegije zagarantovane njega po Ustavu ili zakonima Sjedinjenih Država ili zbog toga što je to isto primenio. ” Ovaj zločin mogu počiniti čak i pojedinci za koje nije utvrđeno da se ponašaju „po zakonu“, već kao čisto privatni budnici, sve dok djeluju u dogovoru s drugima.

Osim ovih krivičnih odredbi, prema saveznom zakonu dostupne su i građanske tužbe, uključujući mogućnost traženja i dobijanja sudskih naloga za zaustavljanje nezakonite državne sheme. Ministarstvo pravde ne može direktno da koristi građanske odredbe Zakona o Ku Kluk Klanu; to može samo oštećeni. Ali Zakon o svim zapisima, koji dozvoljava saveznim sudovima da „izdaju sve potrebne ili odgovarajuće spise u skladu sa svojim nadležnostima“, mogao bi omogućiti odeljenju da ode na sud da traži nalog kojim se blokira sprovođenje zakona u Teksasu.

Razumljivo je da Ministarstvo pravde nerado objavljuje određene istrage ili krivična gonjenja pre nego što otkrije više detalja nego što je još dostupno. Ali, u nekom trenutku, potreba da se razoružaju oni koji cinično podrivaju ustavna prava, a da pritom izbegavaju sve normalne puteve za osporavanje njihovog napada na vladavinu prava, postaje najvažnija.

Došli smo do te tačke.

Laurence H. Tribe je profesor emeritus Univerziteta Carl M. Loeb i profesor emeritus ustavnog prava na Pravnom fakultetu Harvard.

Source The Washington Post