U promovua Studimi Bazë për Ndërmarrjet Sociale në Maqedoninë e Veriut

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë mbajti konferencë ku u prezantua dhe promovua Studimi themelor për ndërmarrjet sociale në Maqedoninë e Veriut, i realizuar në kuadër të projektit “Sipërmarrje sociale për punësimin e të rinjve”, i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

“Në vitet e fundit, sa herë që kemi takime me të rinjtë dhe diskutojmë sfidat e tyre, punësimi i të rinjve nuk imponohet shpesh si prioritet. Analizat tregojnë gjithashtu se shkalla e papunësisë së të rinjve është mjaft e lartë, veçanërisht gjatë periudhës së pandemisë COVID-19. Për të kontribuar në zgjidhjen e kësaj sfide si organizatë, vendosëm që krahas punës sonë të drejtpërdrejtë me të rinjtë dhe ndërtimit të aftësive të tyre, është e nevojshme të mbështesim edhe subjekte të tjera që kanë potencial për të ofruar punësim të qëndrueshëm për të rinjtë, veçanërisht të rinjtë nga kategoritë e rrezikuara. Ky projekt ka pikërisht ato synime, të rrisë punësimin e të rinjve përmes sipërmarrjes sociale, të mbështesë të rinjtë dhe sipërmarrjet sociale që punësojnë të rinj dhe të kontribuojë në zhvillimin e përgjithshëm të sipërmarrjes sociale në vendin tonë”. – deklaroi Mariana Angelova, sekretare e përgjithshme e Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë.

Nëpërmjet studimit themelor për ndërmarrjet sociale në Maqedoninë e Veriut, është bërë hartëzimi i ndërmarrjeve sociale në Maqedoninë e Veriut me fokus të veçantë te të rinjtë. Si produkt plotësues i studimit u prezantua regjistri i ndërmarrjeve sociale, i pari i këtij lloji në vendin tonë, i cili synon të sintetizojë informacionin bazë për ndërmarrjet sociale që janë në dispozicion të publikut të gjerë.

Gjatë konferencës u prezantua platforma mladipretpriemaci.mk, e cila do të shërbejë si platformë ‘crowdfunding’ për idetë për themelimin e ndërmarrjeve sociale në Maqedoninë e Veriut, por edhe platformë ku mund të mblidhet kapital për të përmirësuar shërbimet/produktet e ndërmarrjeve sociale të ndërmarrjeve sociale tashmë ekzistuese.

Gjithashtu, dhjetë fituesit e granteve përmes projektit “Sipërmarrësia sociale për punësimin e të rinjve” prezantuan idetë e tyre dhe u fokusuan në shërbimet/produktet e tyre dhe idetë inovative që do t’i sjellin në tregun e Maqedonisë së Veriut.

Konferenca u organizua në kuadër të projektit “Sipërmarrja sociale për punësimin e të rinjve”, e implementuar nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe synon të ofrojë mundësi për ngritjen e kapaciteteve për të rinjtë e papunë, duke i udhëhequr ata përmes një procesi të vetëzhvillimit dhe rritjes në fushën e sipërmarrjes sociale si një mënyrë moderne e vetëpunësimit.