Istraživanje LGBT prava u istočnoj Evropi: objašnjavanje finansijskih beneficija čini veliku razliku u stavovima ljudi

Širom istočne Evrope i dalje je veoma teško doneti zakone i politike osmišljene da unaprede inkluziju LGBT populacije. S obzirom da je u toku Mesec istorije LGBT, neki Ukrajinci su zabrinuti da će krhki napredak njihove zemlje u pravima LGBT osoba biti usporen ruskom invazijom. Vrhovni sud u Mađarskoj je upravo presudio da je prihvatljivo da provladin list objavi članak u kojem se knjiga kvir bajki opisuje kao „pedofilska“.

Marš ponosa u Gruziji je otkazan 2021. nakon što su LGBT aktiviste i novinare nasilno napale grupe ekstremne desnice. Otprilike u isto vreme, poljske opštine su se izjašnjavale kao „zone slobodne od LGBT ideologije“. U Turskoj je došlo do niza nasilnih napada na LGBT osobe.

Za borbu protiv LGBT diskriminacije u istočnoj Evropi i širom sveta, jedan od odgovora bi mogao biti da se pokaže da jednaka prava mogu imati široku ekonomsku korist. U tu svrhu, upravo smo objavili istraživanje o tome šta određuje podršku seksualnim manjinama u Srbiji, Turskoj i Ukrajini. Izabrali smo ove zemlje jer imaju jednu od najnižih stopa društvenog prihvatanja seksualnih manjina u Evropi, i među najrestriktivnijim zakonima i politikama prema LGBT osobama.

Da bismo testirali da li racionalni ekonomski interesi mogu da prevaziđu lični ukus LGBT osoba, odlučili smo da damo grupi ljudi neke informacije o direktnim ekonomskim troškovima njihove zemlje od diskriminacije seksualnih manjina. Da bismo to uradili, pitali smo ih koliko misle da bi nediskriminatorne politike mogle da utiču na godišnji prihod u njihovoj zemlji po glavi stanovnika u srednjem roku, a zatim smo im pokazali prognoze zasnovane na dokazima.

Takođe nas je zanimalo da razumemo da li mitovi o tome da je homoseksualnost mentalna bolest ili bolest mogu pokretati anti-gej osećanja u ovim zemljama. Dakle, u drugom delu našeg eksperimenta, pokušali smo da „razbijemo“ ovaj mit tako što smo obavestili pojedince da Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ne smatra homoseksualnost mentalnom bolešću.

U oba slučaja, uradili smo to kao deo eksperimenta randomizovanog onlajn istraživanja gde je trećina naših ispitanika dobila informacije o „troškovi diskriminacije“, trećina je dobila informacije o „razotkrivanju mitova“, a trećina je dobila informacije koje se ne odnose na LGBT osobe. Studija je uključivala reprezentativne grupe od 2.200 ljudi u svakoj zemlji, starosti između 18 i 70 godina.

Naš eksperiment je pokazao, sa sličnim rezultatima u svakoj od tri zemlje, da ispitanici koji su dobili informacije o ekonomskoj ceni diskriminacije imaju oko 50% veću verovatnoću da podrže mere za očuvanje jednakih mogućnosti zapošljavanja za LGBT osobe. Takođe je verovatnije – iako u manjoj meri – da podržavaju jednake mogućnosti zapošljavanja na osnovu etničkog porekla, verskih uverenja, nacionalnosti, pola i invaliditeta.

U isto vreme, međutim, nije bila veća verovatnoća da će podržavati LGBT prava u drugim delovima života. Informacije koje su dobili nisu uticale na njihovo mišljenje o tome da li je homoseksualnost moralno prihvatljiva ili opravdana, ili da li LGBT osobe nanose sramotu njihovim porodicama ili bi trebalo da mogu da žive svoje živote slobodno.

Source The Con\