Manje od polovine žena širom sveta ima posao, a pandemija je stvari pogoršala

Izveštaj World’s Women 2020 otkrio je ozbiljan nedostatak napretka u ženskim pravima i učešću na tržištu rada. Teška situacija je samo pogoršana pandemijom i zaključavanjima koja su usledila, izvestile su UN. Ujedinjene nacije žale zbog sporog tempa napretka u ženskim pravima na globalnom nivou i upozoravaju na dalje usporavanje usled pandemije koronavirusa, u izveštaju objavljenom u utorak. Izveštaj Svetske žene 2020. otkrio je da je svet postigao samo skromne dobitke u pogledu ženskih prava i ekonomskog osnaživanja i da se, prema merama zapošljavanja i nasilja u porodici, situacija nije poboljšala od prvog izveštaja pre 25 godina.

Generalni sekretar Antonio Guteres rekao je u izjavi da “napredak ka jednakoj moći i jednakim pravima žena ostaje nedostižan”. „Nijedna zemlja nije postigla rodnu ravnopravnost, a kriza COVID-19 preti da nagrize ograničeni dobitak koji je ostvaren“, dodao je on. Žene na kojima je najveći teret borbe protiv koronavirusa.

Izveštaj je takođe otkrio da, dok muškarci imaju veći rizik od umiranja od problema povezanih sa COVID-19, žene su verovatnije zaražene – žene čine 70% zdravstvenih radnika na prvoj liniji borbe protiv infekcije.

„Oni su u visokom riziku da zaraze bolešću, a takođe su, naravno, na prvim linijama borbe protiv pandemije u ime svih“, rekla je Francesca Grum, glavna socijalna i rodna statističarka UN-a, na virtuelnoj konferenciji za medije. Zaključavanje je takođe povećalo rizik od nasilja u porodici, navodi se u izveštaju.

Podaci su već pokazali da je 18% žena prijavilo da je u proteklih 12 meseci doživelo fizičko i/ili seksualno nasilje od strane partnera.

„Iako se još uvek proizvode robusne statistike o uticaju COVID-19, postoje razlozi za verovanje da će pandemija verovatno povećati rizik da žene mogu doživeti različite oblike nasilja, posebno nasilje u porodici od strane intimnih partnera: podaci o anketi od 15 godina pokazuju da velika većina žena koje su preživele nasilje nikada to ne prijavljuju policiji, linijama za pomoć ili drugim pružaocima usluga “, navodi se u izveštaju. Napredak u obrazovanju koji se ne odražava na tržištu rada Neuspeh napretka u obrazovanju žena da dovede do poboljšanja u profesionalnom i finansijskom blagostanju bio je poseban izvor razočaranja.

Izveštaj objašnjava da je, uprkos jednakom broju devojčica i dečaka koji idu u osnovnu i srednju školu, i više mladih žena koje pohađaju univerzitet nego muškaraca, kao globalni prosek, manje od polovine žena u svetu bilo zaposleno na plaćenom tržištu rada u poređenju sa tri -četvrt muškaraca. Jaz između muškaraca i žena u pogledu učešća na tržištu rada bio je isti kao i 1995. godine, kada su se članice UN obavezale da će poboljšati ženska prava. Slična posvećenost postizanju rodne ravnopravnosti do 2030. godine, dogovorena 2015. godine, takođe je pala.

Učešće na tržištu rada bilo je posebno nisko u Južnoj Aziji, Severnoj Africi i Zapadnoj Aziji, gde su stope pale ispod 30%. Udeo žena na rukovodećim mestima bio je isti kao 1995. godine, dok je bilo samo još osam žena šefova država u poređenju sa pre 25 godina.

Source Deutsche Welle