Poljska bi trebalo da zaustavi stigmatizaciju LGBTI osoba

„Javni službenici i kreatori mišljenja trebalo bi da prestanu da promovišu atmosferu mržnje i netrpeljivosti prema LGBTI osobama i umesto toga, da poboljšaju poštovanje njihovih ljudskih prava. Stigmatizacija i govor mržnje nose stvarni rizik od legitimizacije nasilja. LGBTI su ljudi, a ne ideologija“, rekla je komesarka za ljudska prava Saveta Evrope Dunja Mijatović u danas objavljenom memorandumu u kojem poziva poljske vlasti da preokrenu trenutne negativne trendove usmerene na lezbejke, gejeve, biseksualne, transrodne i interspolni (LGBTI) ljudi i aktivisti u zemlji. Memorandum se nadovezuje na rad Poverenika za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba u Evropi i prati onlajn konsultacije sa poljskim vlastima, nacionalnim strukturama za ljudska prava i nevladinim organizacijama koje rade na pravima LGBTI osoba održanim između 12 i 23 oktobra 2020.

Poverenik je duboko zabrinut zbog vidljivog porasta retorike mržnje i širenja homofobnih narativa od strane javnih zvaničnika i drugih istaknutih tela i ličnosti u društvu u Poljskoj. „Mržnja i dehumanizacija imaju uticaj ne samo na žrtve već i na dobrobit društva. Oni šalju signal socijalne isključenosti i prete socijalnoj koheziji“, rekla je komesarka. Ona snažno poziva sve javne vlasti, političare i vođe javnog mnjenja u Poljskoj da se ne upuštaju u govor mržnje ili bilo kakav diskurs koji stigmatizira LGBTI osobe i da čvrsto osude takve postupke i izjave, uključujući i one koje dolaze iz privatnih partija. Dalje poziva Poljsku da obezbedi da se govor mržnje i zločin iz mržnje zasnovan na seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu i polnim karakteristikama propisno kažnjavaju u zakonu i u praksi, uključujući i prepoznavanjem pristrasnosti motivisane po ovom osnovu kao otežavajuću okolnost za zločine iz mržnje.

Poverenika je posebno uznemirilo usvajanje anti-LGBT deklaracija i povelja od strane mnogih lokalnih samouprava i opština u Poljskoj i primeri javne podrške homofobičnim projektima i inicijativama. Prema njenom mišljenju, ove akcije šalju izuzetno alarmantan signal javnog odobravanja mržnje, netrpeljivosti i isključenja, efikasno podstičući takvo ponašanje. Ističući da su svi ljudi jednaki i da zaslužuju da se prema njima postupa, Mijatović poziva da se opozovu anti-LGBT deklaracije i povelje i poziva poljsku vladu da osigura da inicijative koje direktno ili indirektno promovišu mržnju i netrpeljivost prema LGBTI osobama neće dobiti javnu podršku. Komesar takođe poziva na odbacivanje nekoliko zakona koji ciljaju LGBTI osobe koji su trenutno na čekanju u poljskom parlamentu.

Source Council of Europe