Petina zločina za vreme prvog karantina Engleske i Velsa obuhvatalo je nasilje u porodici

Više od četvrtine miliona takvih krivičnih dela zabeleženo je od aprila do juna, pokazuju podaci KNS-a

Podaci otkrivaju da je svako peto krivično delo koje je policija zabeležila tokom i neposredno nakon prvog nacionalnog karantina u Engleskoj i Velsu uključivalo nasilje u porodici.

Policija je od aprila do juna zabeležila više od četvrt miliona krivičnih dela koja su označena kao porodično nasilje, saopštila je Kancelarija za nacionalnu statistiku (KNS).

259.324 prekršaja predstavljaju porast od 7% u odnosu na isti period 2019. godine i porast od 18% u odnosu na pre dve godine.

KNS je rekao da se broj krivičnih dela koja su označena kao krivična dela u porodici povećavao tokom poslednjih godina, tako da nije moguće utvrditi da li je porast direktan rezultat pandemije.

U aprilu, maju i junu, otprilike petina (21%, 20% i 19%) krivičnih dela koje je policija zabeležila označena su kao krivično delo u porodici. Broj je rastao svakog meseca, a najveći rast je zabeležen između aprila i maja (9%).

Ublažavanje mera karantina u ovom trenutku možda je učinilo sigurnijim za žrtve da potraže pomoć, rekao je KNS.

Kako su ograničenja popuštala, udeo krivičnih dela povezanih sa nasiljem u porodici blago je opao – verovatno zbog sveukupnog kriminala kojeg je policija evidentirala nakon karantina.

Obezbeđene su statistike o nasilju u porodici za godinu koja se završava u martu 2020. godine. Istraživanje kriminala u Engleskoj i Velsu procenjuje da je 2,3 miliona odraslih od 16 do 74 godine – 1,6 miliona žena i 757 000 muškaraca – doživelo porodicno nasilje tokom 12 meseci. Ovo je mali, ali ne i značajan pad u odnosu na prethodnu godinu, rekao je KNS.

Tokom godine koja se završila do marta 2020. godine policija je zabeležila 758.941 krivična dela u vezi sa nasiljem u porodici – porast od 9% u odnosu na prethodnu godinu.

Međutim, upućivanje osumnjičenih iz policije u službu Krunskog tužilaštva opalo je za 19%, a udeo osumnjičenih takođe je blago opao – sa 74% prethodne godine na 73%.

Više od tri četvrtine ljudi koji su gonjeni zbog krivičnih dela u vezi sa porodičnim nasiljem bilo je uspešno u obezbeđivanju osuđujuće presude (78%), što je slično nivou kao prethodne godine.

Ellie Reeves, generalna advokatica u senci, rekla je: „Ova torijevska vlada na svakom frontu izdaje žrtve nasilja u porodici. Treba učiniti više kako bi se osiguralo da žrtve veruju da će sistem krivičnog pravosuđa biti tu da im pruži podršku tokom celog vremena.

„CPS mora hitno da identifikuje uzroke zašto su nivoi krivičnog gonjenja tako niski, brzo nauče ove lekcije i brzo deluju da bi preokrenuli ovaj zabrinjavajući trend.“

Žrtva je bila žena u 74% krivičnih dela povezanih sa nasiljem u porodici, a žene starosti od 16 do 19 godina bile su verovatnije žrtve nasilja u porodici od starijih žena, pokazuju podaci.

Razvedene ili odvojene odrasle osobe češće su doživele nasilje u porodici od onih koji su bili oženjeni ili su u civilnom partnerstvu, vanbračnoj zajednici, neoženjeni ili udovci, rekao je KNS.

Ljude mešovite nacionalnosti imale su znatno veću verovatnoću da će doživeti nasilje u porodici od crnaca, belaca ili Azijata, otkrivaju brojke.

Helen Ros, iz KNS-ovog centra za kriminal i pravdu, rekla je: „Broj krivičnih dela povezanih sa porodičnim zlostavljanjem koje je policija zabeležila nastavio je da se povećava u periodu od godinu dana zaključno sa martom 2020.; ovo može odražavati poboljšanja u policijskim evidencijama i povećanje spremnosti žrtava da se jave.

„Dosadašnji dokazi pokazuju da se ovo povećanje nastavilo i tokom perioda karantina – međutim, ne može se utvrditi da li se to može direktno pripisati pandemiji korona virusa.“

Dodala je: „Podaci sugerišu da su se iskustva sa nasiljem u porodici možda pojačala tokom karantina i da su se žrtve suočavale sa poteškoćama u sigurnom traženju podrške pod ovim uslovima.“

 

Source The Guardian