Potenciali diellor dhe i erës me kosto-efektive i Shqipërisë vlerësohet në më shumë se 7 GW

Duke zhbllokuar burimet e mëdha të energjisë diellore dhe të erës, Shqipëria mund të përmirësojë ndjeshëm sigurinë e saj të energjisë dhe qëndrueshmërinë ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike, të diversifikojë përzierjen e saj të energjisë dhe të arrijë përfitime të rëndësishme socio-ekonomike, sipas një raporti të ri nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Rinovueshme (International Renewable Energy Agency – IRENA).

Potenciali diellor dhe i erës me kosto efektive i Shqipërisë vlerësohet në më shumë se 7 GW, që është më shumë se tre herë kapaciteti total i instaluar i gjenerimit të energjisë elektrike në vend. Rreth 616 MW të potencialit të energjisë së erës mund të vendosen deri në vitin 2030, vëren raporti IRENA.

Potenciali diellor dhe i erës me kosto efektive të Shqipërisë vlerësohet në mbi 7 GW

Kur bëhet fjalë për potencialet e energjisë diellore, Shqipëria është ndër vendet evropiane me numrin më të lartë të orëve me diell në vit, të cilat mund të përdoren për të gjeneruar energji elektrike nga instalimet diellore fotovoltaike PV, dhe ngrohjen e ujit me panele termike diellore, vëren IRENA.

Kapacitetet hidroenergjetike janë shumë të varura nga reshjet vjetore të reshjeve

Raporti vë në dukje se Shqipëria tashmë ka një nga pjesët më të larta të energjisë së rinovueshme në Evropën Juglindore falë kapaciteteve të saj të mëdha hidroenergjitike, por që gjithashtu varet shumë nga reshjet vjetore të reshjeve. Në vitin 2017, vendi u detyrua të importojë gati 40% të energjisë së tij për shkak të reshjeve të pakta të shiut.

Raporti gjithashtu propozon hapa politikë dhe rregullatorë për të zhbllokuar shumë nga burimet e ndryshueshme të ripërtëritshme të vendit dhe këto rekomandime synojnë të ndihmojnë Shqipërinë të zhvillojë një Plan Kombëtar të Energjisë dhe Klimës (NECP) që do të përcaktojë objektivat e energjisë së rinovueshme deri në vitin 2030.

Duke mirëpritur rekomandimet e IRENA, Ministrja shqiptare e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku tha se vendi po rrit përpjekjet për të siguruar kushte të mundshme për zhvillimin e energjisë së rinovueshme dhe në përputhje me angazhimet rajonale dhe ndërkombëtare.

Source Balkan Green Energy News