Samo oko 1 od 5 radnika svemirske industrije su žene

Broj žena zaposlenih u međunarodnoj svemirskoj industriji predstavlja samo 20-22 posto radne snage, prema podacima koje su objavili UN; otprilike isti procenat kao i pre 30 godina.

Da bi se istaklo ovo i druga pitanja u vezi sa zalaganjem za rodnu ravnopravnost, Žene u svemiru izabrane su za temu ovogodišnje Svetske nedelje svemira, koja je počela u ponedeljak.

Cilj je povećati svijest o pitanju rodne raznolikosti i identifikovati prepreke sa kojima se žene suočavaju pri ulasku u svemirske karijere i doprinijeti diskusijama o okončanju razlika.

UN takođe želi da pokaže kako se žene iz različitih sredina i regiona suočavaju sa različitim pitanjima i izazovima u industriji.

Rodna neravnopravnost dugo je i široko rasprostranjeno pitanje u obrazovanju i karijeri u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM), kako u razvijenim zemljama, tako i u zemljama u razvoju.

Nedavna istraživanja pokazuju da su žene i dalje vidljivo nedovoljno zastupljene kao istraživači u STEM oblastima u svim regijama, u prosjeku samo 28,8 posto, globalno.

Sve u svemu, broj žena u vazduhoplovnoj industriji fluktuirao je na oko 20 procenata tokom najmanje 30 godina. Samo 11 odsto astronauta do sada su bile žene.

Kako bi rešila neka od tih pitanja, Kancelarija Ujedinjenih nacija za pitanja svemira (UNOOSA) pokrenula je Space4Vomen kako bi promovisala osnaživanje žena.

Za Simonettu Di Pippo, direktorku UNOOSA-e, „jednakost je preduslov za bolju budućnost“.

„Prostor za žene znači jačanje svesti, kapaciteta i veština, osnaživanje mladih žena i devojaka širom sveta i promovisanje rodne ravnopravnosti“, kaže ona.

Više od 560 ljudi je putovalo u svemir, ali manje od 70 su žene. Od 225 svemirskih šetnji, samo 15 su bile žene.

Žene izvršni direktori takođe predstavljaju 19% lidera u vazduhoplovstvu i odbrani, iako svemir teži da ponudi visoko zarađene poslove u brzorastućem sektoru, pružajući ženama više finansijske slobode i osnaživanja.

U budućnosti će 90% svih poslova zahtijevati vještine povezane sa STEM -om, a žene moraju posjedovati vještine i obrazovanje kako bi bile konkurentne na budućem tržištu rada, kaže UNOOSA.

Prema UN -u, da bi uspio u postizanju 17 ciljeva održivog razvoja, svijet mora osigurati da prednosti svemira dopiru do žena i djevojčica i da žene i djevojčice igraju aktivnu i jednaku ulogu u svemirskoj nauci, tehnologiji, inovacijama i istraživanju.

Nove granice

4. oktobra 1957. godine lansiranje prvog satelita Zemlje koji je napravio čovek, Sputnjik 1, otvorio je put za istraživanje svemira. Od samog početka svemirskog doba, UN su priznale da svemir predstavlja novu granicu za čitavo čovečanstvo. Generalna skupština je 1958. usvojila svoju prvu rezoluciju vezanu za svemir, rezoluciju 1348 (KSIII) pod naslovom “Pitanje mirnog korišćenja svemira”.

Skoro deceniju kasnije, 10. oktobra 1967. godine, stupio je na snagu Ugovor o principima koji uređuju aktivnosti država u istraživanju i korišćenju svemira, uključujući Mesec i druga nebeska tela. Svemirska nauka i tehnologija i njihove aplikacije sve se više koriste za podršku širokom spektru aktivnosti UN -a, s najmanje 25 entiteta i Grupom Svjetske banke, koje rutinski koriste tehnološke pomake koji se razvijaju.

Source UN