Европската унија и УНИЦЕФ започнаа програма на Западен Балкан и Турција за да го ублажат влијанието на КОВИД-19 врз животот на децата

Европската унија (ЕУ) и УНИЦЕФ го објавија започнувањето на програмата од 5 милиони евра за ублажување на влијанието на КОВИД-19 врз најранливите деца и семејства на Западен Балкан и во Турција. Со оваа партнерска програма, ЕУ и УНИЦЕФ ќе обезбедат подобар пристап до јавни услуги што промовираат ран детски развој, образование, здравје и заштита како дел од закрепнувањето на КОВИД-19 за околу 490,000 деца и родители.

Регионалниот директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азија, Афшан Кан, рече: „На Западен Балкан и Турција, соработката на УНИЦЕФ со Европската унија има за цел да го заштити правото на децата на образование, здравје и заштита и да се осигура дека националните системи кои ги обезбедуваат овие услуги се порамноправни, поинклузивни и ги задоволуваат потребите на најранливите деца и родители. Земајќи го предвид претстојниот период на опоравување од кризата КОВИД-19, оваа програма има за цел да придонесе за градење на поотпорни системи во овие земји.“

„Не можеме да си дозволиме генерација која ќе страда од последиците предизвикани од Ковид-19. Со оваа програма помагаме да обезбедиме постојан пристап до основните услуги за згрижување деца на скоро половина милион деца и родители. Ова ќе вклучува обезбедување дигитални алатки и квалитетна дигитална содржина за семејствата во оддалечените области, поддршка на продолжување на здравствените и нутриционистичките услуги и подобрување на достапните услуги за ран детски развој. Ова е дел од пошироките напори на ЕУ да ги поддржат Западен Балкан и Турција во нивниот одговор на пандемијата и да го намалат влијанието што го има врз најранливите групи“ рече Геновева Руиз Калавера, директорка за Западен Балкан во Directorate General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations.

Source Relief Web