Отворени номинации за третото доделување на наградите Fierce Women

Во пресрет на 8 март 2022 година, порталот Vox Feminae и социјалното претпријатие Fierce Women по трет пат ќе ја доделат наградата Fierce Women – награда за придонес на жените во социјалната правда и родовата еднаквост во Хрватска минатата година.

По тој повод беше отворен нов јавен повик за номинации. На овој повик можат да се предложат хероини, борци за заедницата и заедницата, кои работат на полето на човековите права, заштитата на животната средина и животните, науката и образованието, културата, здравството и социјалното претприемништво.

Потсетуваме дека на почетокот на 2021 година наградите „Fierce Women“ ги добија адвокатката Антонија Петричушиќ, новинарката Маја Север, писателката Моника Херцег, адвокатката Зринка Бојаниќ и тимот на Загребското психолошко друштво.

Можно е да се номинираат само жени (под што подразбираме цис-жени, трансродови и интерсексуални лица), но и организации и иницијативи кои дале значаен придонес во борбата за родова еднаквост и социјална правда во Хрватска. Ако го променат нашето општество на подобро, тогаш би можеле да се најдат на листата од пет победници на овогодинешната награда „Fierce Women“.

Номинациите се прифаќаат до 16 јануари 2021 година, преку формуларот на Google. 
Кандидатите можат да бидат номинирани од поединци, невладини организации, јавни институции, комори, синдикати или неформални активистички иницијативи. Бројот на предлози што може да ги поднесе секој предлагач не е ограничен.

Предлозите ќе ги оценува жири назначено од здружението К-зона, издавач на порталот VoxFeminae.net. Жирито го задржува правото да ги објави сопствените предлози, како и одлуката да не прифати одредена номинација доколку е во спротивност со вредностите на наградата и статутот на здружението.

Имињата на петте добитници на наградата Fierce Women ќе бидат објавени на почетокот на март 2022 година!

Source Vox Feminae