Хрватска постави нов рекорд во производството на енергија од обновливи извори, покривајќи ја целата потрошувачка во земјата со хидроцентрали и фарми со ветерници

Хрватскиот оператор на преносен систем (ТСО) ХОПС објави дека поради временските услови, обилните врнежи од дожд и силниот ветер, производството во хидроцентрали и фарми со ветерници вчера достигна 48 GWh, додека потрошувачката 47 GWh. Oва е сериозен тест за енергетскиот систем земајќи го предвид огромниот обем на зелена енергија, како и можноста за интеграција на нови обновливи енергетски единици.

Хидроцентралите и фармите за ветер произведоа 48 GWh, а потрошувачката беше 47 GWh

Вкупниот инсталиран капацитет на електрани во Хрватска на крајот на 2019 година беше 4.817 MW, од кои 1.127 MW во хидроцентрали, 2.019 MW во термоцентрали и 671 MW во ветерни електрани. Уделот на хидроцентралите во производството беше околу 53% минатата година, термоелектраните на јаглен и гас и нуклеарната централа Кршко учествуваа со околу 35%, а ветерните електрани имаа 10%.

Според ХОПС, хидроцентралите вчера произведоа повеќе од 30 GWh, а производството достигна скоро 1.400 MWh/h. Новите обновливи извори на енергија додадоа 843 MWh/час, каде најголем дел произведоа ветерници, со вкупна инсталирана моќност од 800 MW. Максималното производство во електрани на ветер беше околу 717 MWh/час.

Големото производство на зелена енергија е тест за тоа дали преносниот систем може да ја одржи стабилноста со нови обновливи централи

Рекордното производство се случи во неделата, кога потрошувачката е обично најмала, па хрватската преносна мрежа беше ставена на сериозен тест за да се обезбеди интеграција на големи количини на енергија и извоз на вишок во соседните земји, соопшти ХОПС.

Државата вчера извезе повеќе од 1.100 MWh/h, што е еден вид рекорд бидејќи Хрватска со увоз вообичаено покрива 20% до 40% од годишните потреби за електрична енергија.

Постои голем број на барања за поврзување на обновливи централи во Далмација

Вчерашната ситуација може да се сфати како сериозен експеримент во живо за некои екстремни ситуации што се анализираат за развој на преносната мрежа. Иако се ретки, ваквите настани бараат одговор.

Прашањето е значајно и поради барањата за поврзување на електрани со обновлива енергија со голем комбиниран капацитет во далматинската област, бидејќи капацитетот што може да се поврзе без значително проширување на преносната мрежа е под знак прашалник, според ХОПС.

Source Balkan Green Energy News